גליון 585 - 2/20/2017
        
רוח טובה - הבית שלך להתנדבות בישראל

היכן נתנדב השבוע? להתנדבות חד פעמית..

http://ruachtova.org.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9F-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-23-6-29-6/    
        

לגלישה לאתר
לצפיה בפלייר
    פעילויות נוספות: